Čo je to homeopatia?

Zakladateľom homeopatie v 18.st. je nemecký lekár Samuel Hahnemann. Základným princípom je liečba podobného podobným.Využíva lieky rastlinného, živočíšneho a minerálneho pôvodu, vysoko potencované a dynamizované.Prečo homeopatia?

Homeopatická liečba nezaťažuje organizmus, je vhodná pre všetky vekové kategórie nevzniká naň závislosť, dá sa kombinovať s klasickými liekmi. Ide o neiinvazívnu metodiku.


Ponuka homeopatie v našej ambulancii

V prípade záujmu doporučujeme hemeopatiká ako doplnkovú liečbu, je možné objednať sa na telefónnom čísle 035/6426228.

MUDr. Zuzana Galovičová, detská lekárka, Všeobecný lekár pre deti a dorast, J. Murgaša 35, Nové Zámky, tel. 035/6426228